Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Støtte- og tilskudsordninger


Der eksisterer en række støtte- og tilskudsordninger, der på forskellig vis kan være med til at understøtte danske maritime industrivirksomheders fortsatte vækst og udviklingsmuligheder. Støtte- og tilskudsordningerne er målrettet forskellige aktiviteter og temaer, og kan bidrage enten i form af økonomisk tilskud, lån og finansiering, rådgivning og samarbejde.

Nedenfor anvises de væsentligste støtte- og tilskudsordninger for danske maritime industrivirksomheder. Der skelnes mellem statslige støtte- og tilskudsordninger, EU finansieringsmuligheder, nordiske støtte- og tilskudsordninger, og relevante erhvervsdrivende fonde.

I tillæg til ovenstående eksisterer der også en række regionale støtte- og tilskudsordninger. Regionerne råder over regionale udviklings- og strukturfondsmidler målrettet projekter, der skal bidrage til erhvervsudvikling i den enkelte region. Yderligere information om mulighederne fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen eller de regionale vækstfora. De regionale vækstfora er centrale i arbejdet med at skabe vækst og udvikling i regionernes erhvervsliv. Det gælder både det strategiske arbejde og den praktiske indsats for at gennemføre strategierne. Der henvises endvidere til væksthusene i de enkelte regioner, der ligeledes vil kunne bidrage med relevante ydelser. Væksthusene blev etableret i 2007 med henblik på at skabe et stærkt erhvervsfremmesystem i Danmark til gavn for virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale.

Link

Erhvervsstyrelsen - Regional Udvikling
Væksthus Hovedstadsregionen
Væksthus Sjælland
Væksthus Syddanmark
Væksthus Midtjylland
Væksthus Nordjylland

Statslige støtte- og tilskudsordninger
EU finansiering
Nordiske støtte- og tilskudsordninger
 Erhvervsdrivende fonde
   Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt