Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Brug af udenlandske eksportkreditinstitutter


Missionen for eksportkreditinstitutter er at medvirke til at sikre en øget eksport fra de eksportvirksomheder, der er hjemmehørende i det enkelte land. Således støtter Eksport Kredit Fonden (EKF) eksport fra danske virksomheder, det tyske eksportkreditinstitut Euler Hermes støtter eksport fra tyske virksomheder etc. Der findes ikke et fælles europæisk eksportkreditinstitut, der kan dække risici fra europæiske virksomheder et sted.

Som følge af en stadig større internationalisering af eksportvirksomhederne og en større kompleksitet i fremskaffelsen af produkterne, er eksportandelen af  rene danskproducerede varer, tyskproducerede varer, og varer produceret i andet land reduceret betydeligt. For større tekniske leverancer vil der som oftest indgå en betydelig andel produceret i andre lande, end det eksportvirksomheden er hjemmehørende i. Vurderet ud fra sammensætningen af den enkelte kontrakt, er der forskellige løsningsmuligheder for alligevel at gennemføre et salg med bistand fra et eller flere eksportkreditinstitutter.

Nedenfor er anvist to forskellige situationer, hvor brug af udenlandske eksportkreditinstitutter kan være relevant og at anbefale. Endvidere linkes til OECDs hjemmeside, hvor der findes en oversigtsliste over eksportkreditinstitutter i alle OECD lande. 

Dansk eksport til slutkøber direkte fra dansk leverandør

De fleste eksportkreditinstitutter har et minimumskrav til værdien eller andelen af kontrakten, der skal være produceret i landet, hvor eksportkreditinstituttet er beliggende. For mindre forretninger vil et eksportkreditinstitut normalt dække hele forretningen, selvom en større andel af forretningen består af importerede varer. De forskellige eksportkreditinstitutter har forskellige opgørelsesmetoder til beregning og vurdering af, om en eksportforretning kan dækkes. EKF baserer sine beregninger af dansk interesse på den enkelte forretning og på eksportvirksomhedens samlede aktiviteter iøvrigt.

Hvis EKF ikke kan dække en forretning som følge af en stor udenlandsk andel, kan forretningen måske alligevel gennemføres ved at inddrage et udenlandsk eksportkreditinstitut i forretningen. Hvis der eksempelvis indgår en stor tysk underleverance i en dansk eksportforretning, og både det danske og det tyske eksportkreditinstitut kan godkende slutkøber, slutkøberlandet og forretningen iøvrigt, så kan de to eksportkreditinstitutter sammen dække forretningen, idet det tyske eksportkreditinstitut kan udstede en regaranti til EKF dækkende den tyske andel af forretningen. Herved sikres den samlede forretning, og det tyske eksportkreditinstitut er samtidig medvirkende til at den betydelige underleverance kommer fra en tysk leverandør.

Dansk eksport til udenlandsk virksomhed, der er eksportør til slutkøber i tredje land

En dansk eksportør, der skal levere en betydelig underleverance til eksempelvis en tysk eksportør, som har indgået en forretning med en køber i et tredje land, kan opnå EKF’s medvirken til at dække en del af risikoen på slutkøberen. Her kan det tyske eksportkreditinstitut dække slutkøberens fremtidige betalinger overfor den tyske eksportør, mens EKF kan udstede en regaranti til det tyske eksportkreditinstitut for den del af forretningen, der omfattes af den danske underleverance.

Der eksisterer aftaler om et sådant samarbejde mellem en række eksportkreditinstitutter, således at det vil være forholdsvis nemt for en eksportør enten som hovedeksportør eller som underleverandør at få en etableret en løsning med inddragelse af flere eksportkreditinstitutter. Igen er det naturligvis en forudsætning, at køber, køberland og den enkelte forretnings vilkår iøvrigt kan godkendes af de involverede eksportkreditinstitutter.

Link
Oversigtsliste eksportkreditinstitutter OECD-landeSymfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt